هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دوسالانه انجمن خودروهای گازسوز آسیا ناما و خاورمیانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و دوسالانه انجمن خودروهای گازسوز طبیعی آسیا ناما و اقیانوسیه و مهمترین رویداد صنعت حمل و نقل گازسوز(NGV ) و سوختهای جایگزین در منطقه با میزبانی ایران در سالن همایش های برج میلاد