تضمين كيفيت

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

اخذ گواهینامه تایید مخازن CNG

کارخانه تولید مخازن CNGآسیاناما داراي گواهینامه Type Approval بر اساس استانداردISO 11439 ویرایش 2000 و ISIRI7598 چاپ دوم و ECE R110 ویرایش 2010 از شرکت TUV NORD مي باشد. این گواهینامه استاندارد فنی مخازن CNG را دارا بوده و مخزنی که شامل استاندارد مورد نظر باشد کلیه تست ها و مشخصات فنی تعریف شده جهت CNG را در بر می گیرد. تست هایی که جهت اخذ این گواهینامه بر روی مخزن انجام شده است، شامل موارد ذیل می باشد:

1. ارزیابی مشخصات ابعادی مخزن (حجم ، وزن ، ضخامت و غیره)

2. تست چرخه فشار در دمای محیط 260-20 بار حداقل 15000 سیکل

3. تست انفجار

4. تست نشتی قبل از پارگی

5. تست آتش

6. تست گلوله

7. تست رنگ

8. ارزیابی مشخصات پوشش مخزن

9. ارزیابی مشخصات مکانیکی ورق مخزن (استحکام تسلیم ، استحکام نهایی ، درصد ازدیاد طول نسبی)

10.تست تنش سولفیدی

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

شرکت آسیاناما با توجه به در نظر گرفتن استاندارد های بین المللی مختلف داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مي باشد.

اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران

گروه تولیدی کارخانجات گاز طبیعی آسیاناما دارای گواهینامه های متعدد بین المللی از قبیل :

, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001/2015 ،IATF16949:2016 می باشد.

کنترل کیفیت:

واحد کنترل کیفیت گروه آسیاناما مطابق با روشها یا جرائیو دستورالعملها و طرح کنترل تهیه شده بر اساس استانداردهای بین المللی ، کلیه اقلام ورودی ، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی را به لحاظ کیفی مورد کنترل قرار میدهد. کلیه تستها و بازرسیهای خاص مخازن CNGمطابق با استانداردهای مرجع جهت تایید محصول ، با کیفیت مورد نظر صورت میپذیرد.واحد کنترل کیفیت با استفاده از دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و به خدمت گرفتن تست متدهای استانداردهای ملی و بین المللی، فاکتورهایی را که برای کیفیت محصول و یا مواد اولیه تعریف شده است را در طول فرآیند تولید مورد کنترل و ارزیابی قرار میدهند ودر صورت نامنطبق بودن کیفیت محصول با طرح کیفیت آن، محصول فوق را نامنطبق و برای اصلاح آن اقدامات لازم را انجام میدهند.در صورت منطبق بودن کیفیت محصول با طرح کیفیت آن، مجوز بستهبندی محصول و ارسال آن برای مشتری را صادر می نمایند. واحد کنترل کیفیت نظارت مستقیم بر کلیه مراحل ورود مواد اولیه ،محصول نیمه ساخته ، محصول نهایی، بسته بندی، نگهداری و ارسال آن برای مشتری را بر عهده دارد. 

تست هایی که بر روی مخازن انجام می شود:

تست سختی سنجی

تست التراسونیک

تست هیدرواستاتیک

تست کشش

تست ضربه

سختی سنجی آزمایشگاه

تست انفجار

تست گلوله

تست خستگی

تست آتش