افزایش سطح علمی و مهارت پرسنل

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

در راستای افزایش سطح علمی و مهارت پرسنل واحد نگهداری و تعمیرات ،یک دوره آموزش تعمیرات ربات های صنعتی طی اسفند ماه 1398 در محل کارخانه برگزار گردید.