دریافت گواهینامه سیستم‌های مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO45001:2018, ISO14001:2015

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

شرکت آسیاناما پس از یک دوره تلاش مضاعف و با کار تیمی حدود 50 نفر از مدیران، رؤسا و کارشناسان بخش‌های HSE، مهندسی، فنی، تولید، برنامه‌ریزی، کیفیت، منابع انسانی، IT و ...، موفق به دریافت گواهینامه سیستم‌های مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO45001:2018, ISO14001:2015 از شرکت IMQ ایتالیا در تاریخ 1399/10/14 گردید .

در همین راستا 7 هدف کلان و استراتژیک، 7 برنامه کلان، 128 برنامه عملیاتی و پروژه اصلاح فنی- مهندسی با مضمون حذف و کنترل ریسک‌ها، پیامدها و مخاطرات عملیاتی، کنترل آلاینده‌های محیط کار و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ HSE تدوین و با تعریف 15 شاخص HSE، مورد پایش قرار گرفت طی 9 ماه اجرایی گردید.

اهم اقدامات این شرکت در راستای دریافت گواهینامه سیستم‌های مذکور عبارتند از :

-        اجرای 14 پروژه و برنامه عملیاتی در جهت ایمن‌سازی و حفاظ‌گذاری ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارها

-        اجرای 20 پروژه و برنامه عملیاتی ایمن سازی و حفاظ‌گذاری محیط کار و نظارت بر ایمنی پیمانکاران

-        اجرای 18 پروژه و برنامه عملیاتی کنترل و حذف آلاینده های فیزیکی، شیمیایی، بهداشتی و زیست محیطی

-        اجرای 16 برنامه عملیاتی در جهت توسعه سلامت و بهداشت کارکنان

-        اجرای 18 برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و فاضلاب

-        اجرای 26 برنامه عملیاتی در راستای استقرار سیستم‌های ایزو

 

-        اجرای 16 برنامه در جهت ارتقای آگاهی و فرهنگ کارکنان در زمینه HSE