آمادگی ممیزی IMS

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

 

*اطلاعیه آزمون های آی ام اس*

نوبت اول آزمون

 *جزوه آموزشی نوبت اول - تولیدی*

جزوه آموزشی نوبت اول - ستادی*

 


 

 

 

نوبت دوم آزمون

 

*ارزیابی جنبه های زیست محیطی 99*

*ارزیابی ریسک ایمنی نهایی99*

*ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای 99*

*اچ اس ای*

*آزمایشگاه*

*اچ اس ای*

*آزمایشگاه*

*تولید*

*آزمایشگاه*

*انبار ضایعات*

*ساختمانهای جانبی*

*انبار*

*انبارها*

*عمومی*

*تولید*

*آی تی و اتوماسیون صنعتی*

*فنی . پی ام*

*رستوران و خدمات اداری*

*ترابری*

 

*فنی و تعمیرات و نگهداری*

*تراشکاری*

 

*کنترل کیفیت*

*تضمین و کنترل کیفیت*

 

 

*تولید*

 

 

*حراست*

 

 

*خدمات و فضای سبز*

 

 

*ستادی و اداری*

 

 

*فنی و تعمیرات و نگهداری*

 

 

نوبت سوم آزمون

*msdsنهایی مرداد 99*
*خط مشی*
*شرح وظایف ایمنی رده های سازمانی آسیاناما *