تمدید گواهینامه IATF 16949

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

نظام مدیریت کیفیت شرکت آسیاناما براساس استاندارد بین الملی 16949  IATFدر روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۱ شهریور و ا مهر ۱۳۹۹ توسط تیم ممیزی مجرب خارجی، مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفت و با حمایت ویژه مدیریت ارشد و تلاش و همت مضاعف کلیه معاونین، مدیران، رؤسا و کارکنان، موفق به تمدید مجدد گواهینامه با ثبت پنج نقطه قوت سازمانی شد.

 نقاط قوت طرح شده توسط ممیزین خارجی؛ 

1)       تمرکز مدیریت ارشد با رویکرد عدم وابستگی به منابع تامین مواد و منابع مصرف محصول به صورت انحصاری و محدود. (اثر بخشی در اجرای برنامه های راهبردی شرکت)

2)      تمرکز بسیار قوی بر اجرای پروژه های بهبود؛ به ویژه در حوزه افزایش ظرفیت تولید وTPM

3)      اجرای مناسب و اثربخش سیستم گردش شغلی در ایستگاه های تست خط تولید

4)      تمركز قوی و قابل توجه بر توسعه و بهبود منابع انسانی

5)      تدوین مناسب دستورالعمل های استاندارد کاری ایستگاه های تولیدی و اجرای نظام مند و اثربخش فرآیند تصدیق راه اندازی کارJob SetUp