بازدید مدیریت عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری امید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازدید مدیریت عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری امید از خط تولید مخازن تحت فشار کارخانه آسیاناما