بازدید نماینده محترم مردم قزوین، آبیک ،البرز و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 بازدید نماینده محترم مردم قزوین، آبیک و البرز و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آقای داوود محمدی از بزرگترین واحد تولیدی مخازن تحت فشار کشور