User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شرکت آسیاناما پس از یک دوره تلاش مضاعف و با کار تیمی حدود 50 نفر از مدیران، رؤسا و کارشناسان بخش‌های HSE، مهندسی، فنی، تولید، برنامه‌ریزی، کیفیت، منابع انسانی، IT و ...، موفق به دریافت گواهینامه سیستم‌های مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO45001:2018, ISO14001:2015 از شرکت IMQ ایتالیا در تاریخ 1399/10/14 گردید .

در همین راستا 7 هدف کلان و استراتژیک، 7 برنامه کلان، 128 برنامه عملیاتی و پروژه اصلاح فنی- مهندسی با مضمون حذف و کنترل ریسک‌ها، پیامدها و مخاطرات عملیاتی، کنترل آلاینده‌های محیط کار و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ HSE تدوین و با تعریف 15 شاخص HSE، مورد پایش قرار گرفت طی 9 ماه اجرایی گردید.

اهم اقدامات این شرکت در راستای دریافت گواهینامه سیستم‌های مذکور عبارتند از :

-        اجرای 14 پروژه و برنامه عملیاتی در جهت ایمن‌سازی و حفاظ‌گذاری ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارها

-        اجرای 20 پروژه و برنامه عملیاتی ایمن سازی و حفاظ‌گذاری محیط کار و نظارت بر ایمنی پیمانکاران

-        اجرای 18 پروژه و برنامه عملیاتی کنترل و حذف آلاینده های فیزیکی، شیمیایی، بهداشتی و زیست محیطی

-        اجرای 16 برنامه عملیاتی در جهت توسعه سلامت و بهداشت کارکنان

-        اجرای 18 برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و فاضلاب

-        اجرای 26 برنامه عملیاتی در راستای استقرار سیستم‌های ایزو

 

-        اجرای 16 برنامه در جهت ارتقای آگاهی و فرهنگ کارکنان در زمینه HSE

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

نظام مدیریت کیفیت شرکت آسیاناما براساس استاندارد بین الملی 16949  IATFدر روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۱ شهریور و ا مهر ۱۳۹۹ توسط تیم ممیزی مجرب خارجی، مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفت و با حمایت ویژه مدیریت ارشد و تلاش و همت مضاعف کلیه معاونین، مدیران، رؤسا و کارکنان، موفق به تمدید مجدد گواهینامه با ثبت پنج نقطه قوت سازمانی شد.

 نقاط قوت طرح شده توسط ممیزین خارجی؛ 

1)       تمرکز مدیریت ارشد با رویکرد عدم وابستگی به منابع تامین مواد و منابع مصرف محصول به صورت انحصاری و محدود. (اثر بخشی در اجرای برنامه های راهبردی شرکت)

2)      تمرکز بسیار قوی بر اجرای پروژه های بهبود؛ به ویژه در حوزه افزایش ظرفیت تولید وTPM

3)      اجرای مناسب و اثربخش سیستم گردش شغلی در ایستگاه های تست خط تولید

4)      تمركز قوی و قابل توجه بر توسعه و بهبود منابع انسانی

5)      تدوین مناسب دستورالعمل های استاندارد کاری ایستگاه های تولیدی و اجرای نظام مند و اثربخش فرآیند تصدیق راه اندازی کارJob SetUp